Incomsport Summer Cup
24.08.2019 - 30.08.2019
Incomsport Summer Cup
FC Incomsport, Sevastopol DFC, Championika Anapa, FC Bakhchisarsi, FC Megastroy Sevastopol, FC Championika Sevastopol